rejstrikfirem.cz

logo EUCatalog.cz
 
TOPlist

Registrace

 

Dobrý den.

Registrací v našem systému se registrujete jedním krokem zároveň do projektů www.eucatalog.cz a www.rejstrikfirem.cz.

Společným základem obou projektů je databáze podnikatelských subjektů, institucí ale i neziskových organizací, kterou naleznete na www.rejstrikfirem.cz. Systém obsahuje klasický www katalog, ve kterém je prezentace bezplatná a "rejstřík firem" jako hrazenou službu, která umožňuje širší a rychlé představení společnosti a není závislá na www prezentaci společnosti. Umožňuje tak prezentaci i těm, kteří nemají vlastní www stránky.Tento projekt bude dále rozvíjen se zaměřením na firmy a organizace působící na území České republiky a bude v tomto směru rozšiřován o další služby.

Eucatalog který je provozován na adresách www.eucatalog.cz a www.eukatalog.cz vychází ze stejného základu, jako rejstřík firem, obsahuje tedy jak www katalog, tak i rozšířenou prezentaci firem a institucí. Tento projekt byl spuštěn v listopadu 2004 a nadále bude postupně rozšiřován, a to v těchto termínech:

 • březen 2005 rozšíření o nekomerční www odkazy
 • květen 2005 verze pro Slovenskou republiku
 • srpen 2005 verze a anglickém jazyce dostupná pro EU
 • srpen - prosinec 2005 rozšíření o další vlastní služby (inzerce, informace a další)

Registrací tedy budete prezentováni v obou projektech ve stejné míře podle druhu objednané služby. Do anglické verze budou zahrnuty pouze odkazy které využívají hrazených služeb. Tyto odkazy se dle automaticky stávají dostupné pro náš systém B2B infoslužba a zaregistrované společnosti mohou tento systém využívat v libovolném rozsahu.

V registraci můžete pokračovat po přečtení této informace. Rejstřík firem má dvě části, viditelné na titulní straně (www.rejstrikfirem.cz) a to www katalog a rejstřík firem. Zde je ukázka zveřejnění odkazu společnosti po její registraci a zde informační stránka společnosti.

Rejstřík firem obsahuje přes 2 mil. podnikatelských subjektů zařazených do více jak 52 000 rubrik a položek na základě mezinárodní klasifikace. Firmy jsou postupně oslovovány ve věci aktualizace údajů, do doby této aktualizace jsou stávající údaje o společnosti skryty a jsou pouze v naší vnitřní databázi, která obsahuje například 218.000 s.r.o. a a.s. a 960.000 živnostníků.

Jakékoli vložení údajů o vaší společnosti nemůžeme provádět my, je třeba, abyste registraci provedli Vy a autorizovali ji z Vaší emailové adresy. Toto je opatření z důvodu zamezení poškození Vaší společnosti neoprávněnou osobou.

Ceny, smluvní podmínky a registrace:

Registrace do www katalogu

Registrace do www katalogu a prezentace odkazu na Vaši společnost v něm je zdarma, tedy bezplatná a to na neomezenou dobu. Odkaz tedy bude v části www katalog zveřejněn zcela bezplatně. Pokud chcete registrovat pouze do www katalogu, zadejte prosím dole na první straně registračního formuláře "pouze www katalog". Doporučujeme využít alespoň této formy registrace, protože v říjnu končí uzávěrka pro překlad do AJ v rámci databáze podnikatelských subjektů EU pro tento rok.

Prezentace v části "rejstřík firem" je v podobě a rozsahu www katalogu bezplatná. Odkazy však budou abecedně řazeny až za odkazy hrazené. V části "rejstřík firem" však všechny služby poskytujeme po zkušební dobu zdarma a následně po jejím vypršení pro letošní rok jsou hrazené služby od ceny 495,- Kč / rok prezentace, protože na služby objednané do 31.8.2005 poskytujeme 50 % slevy. Kompletní přehled cen za hrazené služby naleznete na titulní stránce www.rejstrikfirem.cz pod tlačítkem ceník. V rámci hrazených služeb je:

 • vytvoření přehledné prezentace společnosti se zveřejněním podstatných informací o společnosti, fotografií, loga a dalších údajů, ukázka je zde
 • zařazení do telefonního seznamu RF
 • zařazení do podrobného vyhledávání
 • zařazení do projektu infoslužba

Smlouva

Prezentace v našem systému bez odsouhlasení smlouvy není možná. Pokud při registraci vyberete hrazené služby, jsou vám tyto služby ve smlouvě popsány a ve smlouvě je dále vyčíslena cena těchto služeb. Ve smlouvě se naše společnost zaručuje, že veškeré hrazené služby jsou po zkušební dobu zdarma. Tedy, přestože je ve smlouvě vyčíslena cena poskytovaných služeb, nebude vám tato částka účtována, pokud využívání služby ve zkušební lhůtě zrušíte. Zkušební lhůta vám umožňuje odzkoušet veškeré služby bezplatně a rozhodnout se, zda je chcete využívat i po ukončení zkušební doby v hrazeném režimu. Odsouhlasení smlouvy, která obsahuje vyčíslení ceny za hrazené služby, neznamená, že vám bude služba účtována, pokud se rozhodnete její využívání ve zkušební lhůtě ukončit. O ukončení zkušební lhůty budete s předstihem vyrozuměni na vaší emailovou adresu.

Registrace:

Vložení odkazu vaší společnosti provedete na titulní straně nahoře po stisknutí tlačítka "přidat firmu". Pak zvolte, zda chcete registrovat společnost do "rejstřík firem" (přednastaveno), nebo pouze do www katalogu. Podmínkou je zadání a ověření IČO vaší společnosti. Budou zveřejněny pouze údaje, které zadáte jako veřejné. Registrační formulář do www katalogu je jednoduchý, registrační formulář do "rejstřík firem" je podrobnější proto, že na jeho základě Vám bude automaticky vytvořena jednoduchá prezentace se základními údaji Vaší společnosti, fotografiemi, logem a dalšími údaji budete dále zahrnuti do systému "infoslužba". Dále budete zahrnuti do překladu v anglickém jazyce a prezentováni na našich ostatních projektech. Každý registrační krok obsahuje jednoduchou nápovědu.

Doporučujeme registraci minimálně do www katalogu, která je bezplatná na neomezenou dobu. Kdykoli v budoucnu pak můžete objednat změnu služeb.

Výhody našeho systému:

 • spojení systému tzv. žlutých stránek, klasického www vyhledavače, telefonního seznamu a katalogu výrobků a služeb (téměř 60.000) rubrik, propojení do databáze podnikatelských subjektů EU.
 • okamžité automatické vytvoření informační stránky vaší společnosti pro rychlé zveřejnění důležitých údajů a kontaktů (odpadá zdlouhavé hledání ve www prezentaci). I v případě že nemáte vlastní www stránky, budete u nás zveřejněni, vaší registrací je automaticky vytvořena elektronická vizitka, tedy stránka, obsahující všechny důležité informace o vaší společnosti. (ukázka je zde )
 • možnost zveřejnění fotografií loga a jakýchkoli vámi vložených informací o vaší společnosti i v případě, že nemáte vlastní www stránky.
 • možnost okamžité změny údajů, včetně telefonního čísla, adresy, jmen, provozní doby a dalších údajů
 • zařazení do databáze firem EU a zveřejnění vašeho odkazu v AJ
 • podrobné vyhledávání podle předmětu vaší činnosti, sídla společnosti, provozovny, IČO, ale i jmen kontaktních osob, telefonních čísel. Regionální podrobné vyhledávání je členěno až na ulice.
 • Infoslužba automatické zařazení do našeho informačního systému, který předává poptávku firmám podle jejich předmětu činnosti. Systém je propojen na všechny členské státy EU a najde vás tedy kdokoli v Evropě, na rozdíl od stávajících českých vyhledávačů. Automaticky překládáme a předáváme poprávku zahraničních firem, které mají zájem o spolupráci s českými společnostmi. Služba je výhodná zejména pro výrobce, exportéry, cestovní ruch, stravování a ubytování, ale i pro města a obce.
 • zveřejňuje pouze aktivní společnosti, není tedy zahlcen neplatnými odkazy, které zbytečně zdržují vyhledávání
 • zveřejnění informace, zda mají vaše prostory bezbariérový přístup pro tělesně postižené spoluobčany
 • zařazení do tisku CD databáze českých firem dostupné pro celou EU pro rok 2005
 • náš projekt je jako jediný tohoto druhu uzpůsoben a tedy přístupný pro nevidomé.

Provozovatel projektu

AIVision s.r.o.
Ovenecká 15/1022, 170 00 Praha 7
IČO: 27131955
Email: info@aivision.cz
www.aivision.cz

Zapsané dne 26.03.2004 u obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 98664.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na dotaz@publicity.cz

Pokračovat v registraci

Stránka vygenerována
za 0.99952 s